Kuggavikens & Vassbäcks Tennisklubb

14 juni 2017
Ordinarie föreningsstämma (årsmöte)
/kvtklogo.pngKuggavikens o Vassbäcks Tennisklubb
Söndagen den 25 juni 2017 kl.14.00 vid tennisbanorna
Alla medlemmar hälsas välkomna
Styrelsen

Efter mötet arbetar vi tillsammans med underhåll av banorna med bl.a.högtryckstvätt. Detta är tids och arbetskrävande och hen-kraft behövs. Fika bjuder vi på. De som då deltar får tillbaka den erlagda städavgiften.
Styrelsen tar gärna emot förslag och synpunkter på verksamheten och hur vi kan utveckla densamma så att alla trivs och har roligt i vår förening. Vi ser helst att ni kommer till årsmötet med era idéer men det går också att lämna dem till någon av oss i god tid före årsmötet.
Dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
6. Beslut:
a) Om fastställelse av balansräkningen.
b) Om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av ordförande i styrelsen.
10. Val av övriga styrelseledamöter samt revisorer och suppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt föreningslagen eller föreningens stadgar.
 
Vid föreningsstämman äger varje medlem en röst. Medlem är berättigad att rösta för ytterligare en medlem med stöd av skriftlig, bevittnad fullmakt.
/kvtklogo.pngKuggaviken-Vassbäck Tennisklubb

Årsmöte - Söndagen den 26 juni kl. 10.00, vid tennisbanorna, till vilket vi hoppas att alla som är intresserade och vill engagera sig i KVTK kommer. Efter mötet arbetar vi tillsammans med underhåll av banorna med bl.a. högtryckstvätt. Detta är tids och arbetskrävande och hen-kraft behövs. Fika bjuder vi på. De som då deltar får tillbaka den erlagda städavgiften.

Elna Persson, kassör

------------------------------------------------------------------------------------------
26 april 2015
Start för tennissäsongen!

Lördagen den 2 maj kl 15.00 är alla välkomna för att hjälpas åt att göra banorna redo för spel. Mossa och kvistar ska bort från banorna, nät och skydd ska upp, bänkar och domarstolar fram. En hel del att göra så vi hoppas ni kommer och hjälper till att få allt i ordning.
Styrelsemöte kl 14.00. den 2 maj.

Påminnelse till er som inte betalat årsavgiften för 2015 som är 300 kronor plus städavgift 150 kronor.  Er betalning vill vi ha senast 2015-03-31  på Bankgiro nr 784-4681  

Väl mött!
Elna Persson/Kassör

------------------------------------------------------------------------
25 juni 2014

Jag hälsar alla varmt välkomna på KVTK årsmöte söndagen den 6 juli kl 10.00

Då kan ni också passa på att se hur fin vår nymålade bana blivit (kanske inte riktigt färdig eftersom färgen tog slut, men har vi tur har det kommit mer lagom till årsmötet så kan vi alla hjälpas åt med det sista. )

Väl mött!
Elna Persson,Ordf

1 maj 2014
Nu startar tennissäsongen i KVTK. På lördag den 3 maj kl. 10 är ni välkomna att göra banorna spelklara. Vi sopar och krattar bort löven, klipper och sågar grenar, sätter upp nät och annan utrustning. Alltid roligare om vi hjälps åt så många som möjligt. Vi ses.
--------------------------------------------------------
4 juli 2013
KVTK Kuggavikens och Vassbäcks tennisklubb bjuder in till öppen bana torsdagen den 25 juli från kl 16.30. Alla är välkomna, medlemmar såväl som icke-medlemmar att leka, bolla, spela och umgås kring banor och grill, Välkomna !
 
11 juli 2013
 
Erbjudande om tenniskurs för barn & ungdom  den 22 - 23 juli - se bifogad fil

visuell-rapport-2-kopia.pdf

25 juni 2013     tennis.jpg     

Tennisklubben är en ekonomisk förening med andelar i tennisbanor som ligger i en vacker björkdunge i Vassbäck på Bollebygdsvägen.  Idag finns cirka 55 andelsägare som har möjlighet att spela i princip obegränsat under sommarhalvåret.

De senaste åren har vi haft en vecka med tenniskurser där gammal som ung fått möjlighet att spela tennis under Carolina Odersjös proffsiga handledning.

Är ni intresserade av att bli medlemmar så har vi naturligtvis utrymme för nya andelsägare i klubben. Det går bra att ta kontakt med ordförande Elna Persson elna.persson@vgregion.se  eller sekreterare Mats Hammarqvist mats.hammarqvist@comhem.se

Kuggavikens & Vassbäcks Tennisklubb har också en sida på facebook.

Kalendarium säsongen 2013

Söndagen den 5 maj kl 10.00 startar vi årets tennissäsong med att iordningställa banorna. Det innebär att städa banorna från löv och kvistar, sätta upp nät mm. Alla är välkomna att hjälpa till med detta arbete som brukar ta ett antal timmar.

Efter detta är det fritt fram att nyttja banorna för spel.

Årsstämma söndagen den 16 juni kl 10.00 vid tennisbanan och diverse banarbete efter behov.

Vi vill också påminna om medlemsavgiften som är 300:- + städavgift 150:-, och som betalas in på bankgiro 784-4681. Städavgift får man tillbaka om man hjälper till med underhållsarbetet söndagen den 16 juni kl 10.00 i samband med Årsmötet.

Torsdagsdubbel- varje torsdag kl 18.00 är alla medlemmar välkomna till dubbelspel på banorna. Ingen föranmälan. Lag sätts ihop efter tillgång på spelare.

Damtimma – i år startar vi på försök damtimma på lördagar kl 11-12. Ingen föranmälan. Kom dit och bolla eller spela match oavsett nivå.

Säsongsavslut avslutas den 12 september.

Styrelsen tar gärna emot förslag och synpunkter på verksamheten och hur vi kan utveckla densamma så att alla trivs och har roligt. Vi ser helst att ni kommer till årsmötet med era idéer men det går också att lämna dem till någon av oss i styrelsen.

Nuvarande styrelse:
Elna Persson ordf,  Mats Hammarqvist sekr, Lars Aspemyr ledamot, Johan Hagman ledamot Caroline Odersjö ledamot, Ove Ottosson ledamot,

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)