Badföreningen

3 maj 2017

 /logo.jpg

Lördag 13 maj  Arbetsdag kl. 9.30 samling vid stranden. MEDTAG REDSKAP

Lördag 20 maj Årsmöte kl. 10.30 vid dansbanan

Torsdag 22 juni        
Förberedelser inför midsommarafton kl.18.30 vid dansbanan.  Kom gärna med björkris till midsommarstången och hjälp till med uppsättning av tält mm

Fredag 23 juni Midsommarafton i Kuggaviken!
En härlig familjehögtid som vi firar vid dansbanan. Vi börjar kl. 11.00 då vi klär midsommarstången – alla är välkomna att plocka blommor och skaffa björkris. Därefter leker och dansar vi med barnen under allsång och underhållning. Försäljning av kaffe, dricka, korv, fika, lotter. Fiskedamm och glass för de mindre barnen.

Se vidare anslag vid badplats samt dansbanan.

Lördag 24 juni Städning av festplatsen kl. 11.00.

Lördag 5 augusti Kuggavikens dag vid dansbanan Se vidare anslag vid badplats samt dansbana. 

Lördag 16 september      Arbetsdag kl. 09.30 samling vid stranden. 

Angående sommargympa återkommer vi med anslag senare på våra anslagstavlor.

Väl mött till en skön och förhoppningsvis varm och solig sommar 2017.

Styrelsen i Kuggavikens Badförening

-------------------------------------------------------------------------------------------

12 sept 2016

STÄDDAG LÖRDAG 17 SEPT

Samling vid dansbanan kl 9:30

Väl mött

Hälsningar KUGGAVIKENS badförening

21 juni 2016

Karta över arrendeavtal hittar du här karta.docx

8 juni 2016  
Midsommar!
Vi behöver folk till MIDSOMMAR-AKTIVITETERNA UNDER DAGEN.
Uteblir hjälp blir vi tvungna att ställa in vårt Midsommarfirande! /midsomstang.jpg

Tors 23/6 kl 18.30 med förberedelser, sätt upp tält, bord, priser mm

Fre 24/6 Midsommarafton
Välkomna att klä midsommarstången kl 11.00 Medtag blommor och björkris, därefter lek & dans med barnen. Fiskedamm för de minsta barnen.

Lör 25/6 kl 11.00 vi tar ner tält, bord, städar 

Väl mött / Styrelsen och Festkommitén i Kuggavikens Badförening

2 juni 2016

arrendeavtal-badfoireningen.docx

24 maj 2016

Dagordning – Årsmöte Kuggavikens Badförening 28 maj 2016

        Plats: Dansbanan   Tid: 10:30

1 Mötets öppnande

2 Uppgörande av förteckning över närvarnade medlemmar och fullmakter

3 Parentation

4 Fastställande av dagordning

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

7 Fråga om mötets behöriga utlysande

8 Kassörens rapport

9 Styrelsens verksamhetsberättelse 

10 Revisionsberättelse

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12 Val av ordförande på ett år. 

13 Val av ordinarie styrelseledamot på två år

Val av sekreterare

14 Val av två styrelsesuppleanter på ett år

Anna-Lena Bergqvist utgår och blir ej ersatt  

15 Val av revisorssuppleant på ett år   

16 Föredragning av budget för innevarande verksamhetsår och fastställande av medlemsavgift

17 Styrelsen informerar om tänkt verksamhet för året. Vi ska iordningställa boulebanan med ny matta och grus

18 Föredragning av skriftliga motioner som kan kräva stadgeändring

19 Föredragning av övriga skriftliga motioner

20 Val av två ledamöter till valberedningen på ett år                      

21 Firmateckning: Ordförande och kassör i förening 

22 Förslag om höjning av medlemsavgift till 300:-. Även höjning av inträdesavgift till bastun för nya medlemmar till 1000:-

Vi kommer ta ut en straffavgift på 200:- till de som missar städningen.

Nyckel-box med kodlås kommer att sättas upp utanför bastun för att undvika obehöriga besök. Kod kommer mailas ut till bastumedlemmar alternativt hör av er till styrelsen

23 Midsommar

24 Arrendeavtal med intresseföreningen

25 Övriga frågor

26 Mötet avslutas

Välkomna hälsar styrelsen för Badföreningen.

5 april 2016

TILL MEDLEMMARNA I BASTUFÖRENINGEN !
Med anledning av ombyggnadsarbeten kommer bastun att vara stängd vecka 14-15.
Arbetena beräknas pågå ca 2 veckor och följande kommer att utföras:
Utökning av omklädningsrum
Ny halkfri matta
Målning / Elarbeten
Utökning av bänkar/sittplatser
Frågor besvaras av styrelsen
KBF

__________________________________________________________________

11 sept 2015

Arbetsdag !!  /logo.jpg

Lördagen den 19 sept träffas vi kl 9:30 vid dansbanan för att fördela arbetet
Följande är bl.a. tänkt att utföras:

 • Ta in bänkar och bord
 • Städa undan inför vintern
 • Soptunnan upp till dansbanan
 • Städa dansbanan
 • mmMedtag lämpliga verktyg och ett glatt humör. Vi bjuder på korv och dricka efter arbetet runt 13-tiden. Väl mött! Styrelsen Kuggavikens Badförening 

25 juni 2015
Livräddningsbojarna har nu anlänt - så fina.
Foto: Joakim Billing
/tryggve4.jpg

8 juni 2015
Protokoll från Badföreningens årsmöte 2015 - protokoll-arsmote-kbf-20150523.doc
samt lista på alla styrelsemedlemmarna och deras telefonnummer - telefonlista-styrelse_festkommitte-2015.doc

28 maj 2015
Ny livräddningsboj är nu inköpt till badplatsen.
Titta gärna på denna video om hur den kan användas.
.

15 maj 2015
Årsmöte kuggavikens badförening
LÖRDAG 23:E MAJ kl 10:30 vid DANSBANAN

16 april 2015
Välkomna till vårens första städdag den 9 maj kl 9.30.
Vi samlas vid dansbanan och fördelar arbetet. Vid 13-tiden bjuds korv och dricka.Hoppas många kan komma för vi vill väl alla har en ren och fin badplats etc.

8 april 2015
Städschema för bastun 2015 - stadschema-bastu-2015.xls

----------------------------------------------------------------------
10 okt 2014
Tyvärr har det varit en del skadegörelse på bastun nu i oktober, men vi hoppas att det snart ska vara åtgärdat så att bastun kan användas igen.

Öppettider för bastun under höst och vinter 2014 - 2015

oppettider-vinter-2014-2015.doc

Bastuinformation bastuinfo-vintern-2014-2015.doc

Städschema stadlista-okt-2014-mars-2015.xls

20 maj 2014
OBS! Årsmötet i kuggavikens badförening är flyttat till Lördag 31 maj kl:9:30  vid dansbanan. Välkomna !

10 maj 2014
Många "badföreningsmedlemmar" kom till arbetsdagen idag och tog sig an arbetet med att kratta och rensa stranden, plocka skräp, montera sommarmöbler och utedusch, fixa badtrappan, rensa boulebanan m.m. Det bjöds sedan på grillad korv och öl. Härligt att se så många engagerade. Tack för allt arbete !

/boulebana.jpg

/fikatajm.jpg

25 april 2014

Viktig information till Badföreningens medlemmar.
utskicksbrev-2014.doc

1 april 2014
Städschema för bastun sommaren 2014 - stadlista-sommar-2014.xls
Bastuinformation 2014 -bastuinfo-sommaren-2014.doc

 

Sept 2013

Bastuns öppettider höst och vinter   oppettider-vinter-2013-2014.doc
Bastunformation   bastuinfo-vintern-2013-2014.doc
Städschema  stadlista-mall-vintersasong-okt-2013-mars-2014.xls

 
Juni 2013
Här är protokollet från årsmötet i maj månad.

protokoll-arsmote-kuggavikens-badforening-11-maj-2013.docx

 
5 maj - Söndag
Gösta fotade vid städdagen, tack.
staddag-1024x766.jpg
Vassbränning
 
 
Gemensamhetslunch.
 
2 april 2013 - Tisdag
Nya listor för bastun  från 1 april 2013

stadlista-sommarsasong-1-april-1-30-september-2013.pdf

oppettider-sommar-2013.doc

bastuinfo-sommaren-2013.doc

 
-----------------------------------------------------------------------
 
19 okt - Fredag
Nytt städschema för bastun vintern 2012 - 2013 

stadlista-vintersasong-okt-2012-mars-2013.pdf

12 sept - Onsdag
Badföreningens verksamhetsplan för 2013 - verksamhetsplan-2013.pdf
9 sept - Söndag
Badföreningens ordförande Joakim hälsar alla välkomna till höstens fixardag den 22 sept kl 9.30. Samling vid dansbanan. 
Badflotten ska upp, möblerna in....och korv och bröd till alla deltagare ca kl 13.00 !
fixare.jpg
Foto: Billing 2011
7 juni - Torsdag
Bastusektionen informerar här om öppettider, städschema samt allmän info om skötsel av bastun oppettider.pdf asastadl.xls bastuinfo-sommaren-2012.pdf
5 juni - Tisdag
Bastun kan hyras av badföreninges bastumedlemmar till ett pris av 200 kr. Boka bastun HÄR Lösenord: bastun
Sommargympa med Maj sommargympa.pdf
 
4 juni - Måndag
Styrelsens verksamhetsplan för 2012 verksamhetsplan-2012.pdf
Festkommittén för 2012 festkommitten-bad-2012.pdf
Sekr. Lena meddelar: Arbetsdag 5 Maj
Vi träffas kl 9:30 vid dansbanan för att fördela arbetet. Följande är bla tänkt att utföras:
26 april - Torsdag.       
 • Ø Ta ut bänkar och bord
 • Ø Lägga i badtrappor
 • Ø Allmänt städa i området
 • Ø Rensa ogräs vid boulébanan mm
  Medtag lämpliga verktyg och ett glatt humör. Vi bjuder på korv och dricka efter arbetet runt 13-tiden
3 mars 2012- Lördag
Badföreningen har i dagarna kommit ut med ett informationsblad inför sommarsäsongen 2012.
Samtidigt tackar styrelsen för all frivillig hjälp under verksamhetsåret 2011.
DAGAR för inplanering i din kalender 2012;
Måndag  9 april - Panelrivning av bastun kl 10.00
Lördag   5 maj  - Arbetsdag kl 9.30 samling vid dansbanan
Lördag  19 maj - ÅRSMÖTE kl 10.30 vid dansbanan
Torsdag 21 juni - Förberedelser infrö Midsommarafton kl 18.30 vid dansbanan.
Fredag   22 juni - MIDSOMMARAFTON. Ändrat till att vara en familjehögtid på dagtid kl 11. Närmre info kommer senare.
Lördag 23 juni - Städning av festplatsen kl 11.00
Lördag  4 juli  - Strandkampen + Kuggavikens dag  - se anslag vid badplats + dansbana
Lördag 22 sept - Arbetsdag kl 9.30 samling vid dansbanan.
Sommargympa även denna sommar med Maj Deewir. Se anslagstavlor.
Året 2011
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)