Båtklubben

2017-04-19

/logoboat.jpg
Båtklubbsmedlemmar!
Alla årsavgifter nu är utskickade via de e-postadresser ni anmält.

Den som inte fått sin årsavgift ombeds kontakta kassör Martin direkt på

 kuggavikensbatklubb@gmail.com

 för att uppdatera till rätt e-postadress.

 

Bästa hälsningar

Styrelsen


 2017-03-25
Kommande aktivitet:

Arbetsdag Lördag 22 april. Samling vid bryggorna kl 9:00

Årsmöte Söndag 7 maj på Kuggaviksgården kl 10:30

Väl mött!
Styrelsen

2016-09-05  /logoboat.jpg

Kommande aktivitet:

 Arbetsdag-  Lördag 22 oktober. Samling vid bryggorna kl 10:00

 Väl mött!    Styrelsen

OBS ! Du som ändrat e-postadress på sistone
kom ihåg att lämna din nya e-postadress till Båtklubben.
Medlemsbrev och årsavgifter skickas endast ut elektroniskt numera.

2016-03-05

Medlemsinformation
Båtklubbens revisionsmuddring i hamnen som avtalats med Intresseföreningen är nu klar.

OBS! Att den nya marken framför parkeringen  inte får beträdas!

Arrendeavtalet mellan Intresseföreningen och Båtklubben är nu klart och undertecknat.

Kommande aktiviteter:
Arbetsdag        Lördag 16 april. Samling vid bryggorna kl 10:00
Årsmöte           Söndag 8 maj kl 11:00 i Kuggaviksgården     

Medlemsbrev med uppgift om Årsavgift, dagordning till årsmötet mm kommer att skickas ut inom kort.

Till sist, du som bytt mailadress och/eller telefonnummer på sistone, kom ihåg att meddela sekreteraren:
Via email till margareta.forsberg@bisnode.com  eller med lapp i Maggans brevlåda på Åsa Tallväg 9.

Med tillönskan om en fin båtsäsong! / Styrelsen

----------------------------------------------------------------------------------------

22 dec 2015
Styrelsen för båtklubben önskar alla sina medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År
Tack för gott samarbete under 2015.

/kuggistomte2.jpg 

21 okt 2015
Lägesinfo om muddringen.

Grävmaskinsmattor levereras under oktober.
Makadam (sten) kommer att transporteras ner så fort lämplig tillgång finns.
Planen är att komma igång med själva arbetet under november.
Den stora grävmaskinen är inne på verkstad för att byta bandpaket
och efter det skall den långa armen (50 fot) monteras + ytterligare en förlängning.

11 sept 2015

 /bryggdag.jpg

2 maj 2015
Välkommen till årsmöte i Kuggavikens Båtklubb lördag den 16 maj på Kuggaviks gården kl: 10 00
Du får träffa oss i styrelsen som just nu hanterar dina och andra medlemmars extra insatta pengar (en rejäl summa).
Du får info om vad som gjorts och vad som skall göras i klubbens regi.
Du får en gratis fika och kanske lär du känna någon ny båtkompis.
Här hittar du Dagordningen:  dagordning-2015arsmotet.doc
Notera datumet så ses vi
Med vänlig hälsning från Styrelsen

14 mars 2015
Arbetsdag för båtklubbens medlemmar blir den 11 april med "reservdag" den 18 april.
Samling vid bryggorna kl 10.00 - Välkomna !

--------------------------------------------------------------------------

30 dec 2014

Gott Nytt År alla båtklubbsmedlemmar.

Vi börjar 2015 med ett extra medlemsmöte med anledning av finansiering för muddring av vår hamn.

Mötesplats: Kuggaviksgården
Datum: 17 januari kl 10.00

Välkomna hälsar styrelsen

27 sept 2014

Snart dax för bryggupptagning -11 okt kl 10.00 startar vi. Båtarna måste vara upptagna innan dess.

26 maj 2014
Här kan du se vilka som vill byta båtplats och vilka som önskar en båtplats säsongen 2014

batkolista2014.pdf

20 maj 2014

arsmotet-2014-batklubben.docx

18 april
Några bilder från första arbetsdagen med bryggorna.
Foto: Joakim Billing. Tack!
/bild-2.jpg
/tilltugg.jpg
4 april 2014
Första arbetsdagen i hamnen är  lördagen den 12 April kl: 10 00

 

Årsmöte i Båtklubben den 17 maj Kl: 10 00 IOGT lokalen Kuggaviken.

dagordning-arsmotet-2014.docx

Alla medlemmar är välkomna.
.................................................................................
12 sept- 2013
Nu börjar hösten närma sig allt mer och båtar och bryggor ska tas upp.
 
Den 12 okt 2013 kl 10.00 möts vi för bryggupptagning. Obligatorisk närvaro för att få reducerad årsavgift enligt årsmötesbeslut.
Båtarna ska vara upptagna senast 11 okt.
Hälsningar styrelsen och bryggbasarna
 
Juni 2013
Här är protokollet från årsmötet 2013

protokoll-armotet-2013.doc 

21 april - Söndag
Båtklubbens styrelse meddelar:
Det är nu hög tid att anmäla ändrade önskemål angående båtplats.
 * hyra i andra hand ?
 * ej behov av båtplats sommaren 2013?
 * önskemål om båtplats 2013 ?
Alla önskemål till styrelsen ska dateras med ansökningsdatum och behandlas efter anmälningsdag.
Meddela Björn eller Dan via nedanstående emailadress eller lägg din anmälan i brevlådan nere vid hamnen.
bjorn.engblom@polisen.se
danstille47@gmail.com
 
2 april 2013 - Tisdag

Reducerad årsavgift

Om du deltager på klubbens arbetsdagar reduceras din årsavgift med 250 kr per arbetsdag, dock max 500 kr totalt som dras av på nästa års inbetalning.
Båtklubben har en egen mailadress för att underlätta kontakterna: batklubben@mail.com
Arbetsdagar: 6 april, 13 april samt reservdag vid dåligt väder, 20 april.
Start kl 10.00
Årsmötet : 18 maj kl 10.00 på Kuggaviksgården
 
------------------------------------------------------------------------------------------
29 sept- Lördag
Nu är det dags att ta upp båtarna och bryggorna.
Arbetsdag är bestämt till lördagen den 13 okt med start kl 10 - då bryggorna ska läggas upp för vinterförvaring. Obligatorisk närvaro om du vill få avdrag på årsavgiften enlg § 20 i årsmötesprotokollet 2012.
Samtliga båtar måste därför vara upptagna senast den 12 okt meddelar styrelsen samt bryggbasar.
PS Om någon pga av hummerfiske önskar ligga kvar med båten - kontakta bryggbasen !
 
11juni - Måndag
Senaste reviderade båtkölista samt protolkoll från årsmötet 18 maj. batkolista-11juni12.pdf

arsmotesprotokoll-2012.pdf

8 juni - Fredag
Båtklubbens stadgar för verksamhetsåret 2012  stadgar-batklubben-2012.pdf
 
3 maj - Onsdag
Båtklubben har haft styrelsemöte och HÄR finns en lista på;
* byte av båtplats
* ansökan om båtplats,
* säsongsuthyrning av båtplats
23 april - Måndag
Sten-Åke blev först med att sjösätta sin fina båt i år.
009-2.jpg
 
 14 april - 2012 - Lördag
Så här fina blev bryggorna -
Ett stort tack till alla medlemmar för ett fantastiskt utfört arbete på bryggorna. Mycket slit ligger bakom denna fina arbetsinsats.
From idag kan vi sjösätta och använda hamnen.
Vh Björn Engblom, Ordförande
9 mars - 2012 - Fredag
Båtklubben har Årsmöte den 18 maj kl 18.00 i Kuggaviksgården - Välkomna !
Arbetsdagar med bryggorna är inplanerade den 6-7 april samt den 14-15 april.
Bryggplatsfördelning år 2012
 28 okt - Fredag
Styrelsen kommer att vid nästa utskick av årsavgiften bifoga båtplatsavtalet. Uppdatering av kontrakten pågår. Dan Stille dan@boggi.se hanterar frågan.
22 okt - Lördag
Protokoll fört vid extra medlemsmöte 7 okt 2011  
logoboat.jpg 
§ 1  Ordförande Björn öppnade mötet och hälsade välkommen
§ 2  Närvarolista visade på sju närvarande medlemmar
§ 3  Mötets ansågs behörigt utlyst
§ 4  Dagordning utlämnades och godkändes
§ 5 Till ordförande för mötet valdes Björn Engblom
§ 6  Till sekreterare valdes Dan Stille
§ 7  Till Justeringsmän och rösträknare valdes Tomas Kaire och Thomas Jansson
§ 8 Båtklubbens vision om bla. piren kunde ej presenteras pga. att ansvarig ej  var närvarande. Livlig diskussion om   planerad muddring och skilda metoder dock utan konkreta underlag och därmed beslut.
§ 9 Stadgarnas paragraf 6 skall lyda som följer enligt beslut av medlemsmötet.
Storleken på årsavgiften bestämmes på årsmötet
Avgiften skall betalas senast en månad efter ankomst. Är inte avgiften betald i rätt tid, har styrelsen rätt att överlåta båtplatsen till annan båtägare i kön, som har båt i lämplig storlek för den aktuella platsen.
Person som lånar under säsongen ej använd båtplats betalar dubbel medlemsavgift till Båtklubben.
Nya medlemmar betalar en extra avgift för att betala sin del i bryggornas underhåll.
Medlemsavgift återbetalas ej vid utträde
§ 10  Det har inkommit 35 ifyllda och undertecknade Hyresavtal. Saknas 18 St., vilket är ytterst anmärkningsvärt då kontrakten skickades med årsavgiften 2009. Berörda medlemmar ombedes snarast åtgärda saken.
§ 11 Mötets avslutades med tack till alla närvarande och påminnelse om nästa styrelsemöte 2012 03 02 och att detta protokoll skall läggas ut på hemsidan www.kuggaviken.n.nu
Vid tangenterna Dan Stille 2011 10 10
 Justeras     Tomas Kaire                               Thomas Jansson
21 juni meddelar Båtklubbens ordförande, Björn Engblom -tel 073-0368082 - att bryggplatserna nu är fördelade. Aktuell båtplatsförteckning finns på båtklubbens anslagstavla. Enklare variant finner du nedan under resp. brygga.
En solig seglationshälsning från styrelsen.
~~~~~~
Båtklubbens VU har beslutat att deltaga i denna hemsida och vill nu ha protokoll redovisat från årsmötet den 27 maj, finns nu här.
~~~~~~
Ny arbetsdag vid bryggorna den 2 juni kl 10 - Välkommen !
~~~~~~
Båtklubben har sitt årsmöte den 27 maj kl 18.
~~~~~~
 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)