Samfällighet

23 dec 2016

arsstamma-2016-.pdf

19 aug 2015

arsstamma-2015-justerat-protokoll.pdf

8 juli 2015
Gräset vid vägkanterna kommer att klippas inom 14 dagar meddelar Mats i Vägsamfälligheten.

4 maj 2015
Välkomna till Årsstämman den 24 maj kl 11.00 på Kuggaviksgården.

Dagordningen finns här  - arsstamma-2015-kallelse.pdf

15 april 2015
Information från styrelsemöte 13/4
Styrelsen har beslutat att inte göra den årliga sopningen nu i april som brukligt är. Med tanke på att bredbandet håller på att installeras så finner styrelsen ingen anledning att sopa upp grus och inte heller att sätta ut några väghinder. Styrelsen kontrollerar status när Kungsbacka Bredband är färdiga och gör då de åtgärder som behövs.

Styrelsen för Kuggavikens Vägsamfällighet

17 mars 2015
Alla har ännu inte betalt årsavgiften till samfälligheten, även några med asfaltlån har låtit bli att amortera. Detta skulle varit betalt 28 februari, hög tid att göra rätt för sig.

Kate Unemark
Kassör
0735-440366

3 mars 2015
Kuggavikens Samfällighetsförening har varit i kontakt med Kungsbacka Bredband och erhållit följande information.

- Några av oss har redan blivit kontaktade för information hur fiber skall dras in i våra fastigheter. Är ni inte redan kontaktade kommer ni att få kontakt inom kort.
- Grävning i vägkanter kommer att ske med start i vecka 12. 
- Planerad tid då allting skall vara klart, vecka 27.
- Vi vill också fästa er uppmärksamhet på att övriga frågor gällande fiber ställs direkt till Kungsbacka Bredband. Det enda som är aktuellt för Kuggavikens Samfällighet är att servitut kommer att skrivas mellan Kungsbacka Bredband och markägaren av vägarna (Kuggavikens Samfällighetsförening) för dragning av fiber.
- Här kan ni läsa vidare om Kungsbacka Bredband. http://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Kungsbacka-Bredbandsnat/
 Ta Er gärna tid att titta på ovanstående länk. Där får ni all information gällande Er fastighet. T.o.m karta som visar vilken status de olika fastigheterna har i området. 
- Enligt info från Kungsbacka Bredband finns det fortfarande tid att anmäla sig till Kuggavikens fibernät.
Vänliga hälsningar
Styrelsen
Kuggavikens Samfällighetsförening

2 mars 2015
Här kan ni läsa stadgarna för vår Samfällighet.
k-vik-samf-stadgar-2015.pdf

--------------------------------------------------------------------------------

4 juli 2014

* Justerat protokoll från årsstämman 2014 -arsstamma-2014-samfall.pdf
* Uppdaterad information om vad vi gör i samfälligheten och vilka som ingår i styrelsen från årsstämman och vidare under 2014 - kuggavikens-samfallighetsforening-info-2014-06.docx

6 maj 2014

Kallelse till årsstämma den 20 maj kl 19  på Kuggaviksgården   - arsstamma-2014-kallelse.pdf  

6 febr 2014

Två mindre trevliga händelser har den senaste tiden inträffat i vår förening.
Händelse 1 - vid 01:00-tiden natten mellan 3:e och 4:e februari sågs fyra mystiska personer på en av våra medlemmars tomtmark. Tomten ligger mellan fotbollsplanen och badviken. När utebelysningen tändes sprang de från platsen.
 
Händelse 2 - Styrelsen känner också till att post förmodligen har blivit stulen ur åtminstone en av våra postlådor.
Styrelsen uppmanar medlemmarna att vara extra uppmärksamma på vilka som rör sig i området, ev. ha tänt utebelysningar nattetid och låsa sina postlådor.
Bägge händelserna har delgivits Polisen.
Styrelsen
-------------------------------------------------------------------------------

9 dec 2013

Meddelande från Kuggavikens Vägsamfällighet
 
Sedan våra vägar inom föreningen har blivit asfaltbelagda har vi fått en kraftig ökning av genomfartstrafiken på Åsa Tångväg. Detta ökar olycksrisken väsentligt både på vägen och vid vägens båda utfarter.
 
Kuggavägen är den enda väg som är dimensionerad för genomfartstrafik i området.
 
Styrelsen för Vägsamfälligheten har därför beslutat att inom kort att sätta upp "Förbjuden genomfart" i båda ändar av Åsa Tångväg. 
Vi tackar på förhand för att alla respekterar detta beslut.
 
Vänliga hälsningar
Kuggavikens Vägsamfällighet

20 nov 2013

Vägbelysningen är nu färdigmonterad och det lyser grant i Kuggaviken! Anläggningen är besiktigad och godkänd och driften är nu övertagen av kommunen. Vi höll oss också inom budgeterade ramar vilket gör att det blir inga extra kostnader.

Föreningen önskar alla medlemmar trevliga promenader utefter en väl belyst Kuggaväg!

/Vägsamfälligheten

Aug 2013

Ny belysning på Kuggavägen

Den 2 september påbörjas arbetet med att installera 10 nya belysningar på Kuggavägen. Vi har köpt LED-lampor som ger ett mindre stickande ljus och kan regleras i styrka efter våra önskemål.

Arbetet kan ge vissa problem med framkomlighet under mycket begränsad tid.

Alternativ väg finns alltid  Efter varje arbetsdags slut kommer vägarna att vara fullt framkomliga. Om inga oförutsedda problem inträffar planeras  jobbet vara klart inom 3 veckor efter byggstart - cirka 20 september.

Infratek heter företaget som gör jobbet och ansvarig är Stefan Olsson. Infratek är ett av 2 företag som kommunen har som elentreprenör. Kommunen kommer att följa jobbet och vi betalar efter att de godkänt för övertagande.

Ett stort tack till styrelsen för den gamla Vägföreningen som för cirka 5 år sedan planerade och genomförde en väl fungerande belysning och ni 4 fastighetsägare som medverkat till att vi fick köpa ström till våra stolpar.

Vi ser fram emot ljusare tider!     Styrelsen för Kuggavikens Samfällighet

Juli 2013

Här är protokollet från årsmötet/ordinarie föreningsstämma i maj 2013

kuggavikens-samfallighet-arsstamma-2013-justerat-protokoll.pdf

29 april - 2013

arsstamma-2013-kallelse.pdf

Viktig info på kallelsen att ta ställning till före årsstämman den 20 maj kl 19 i Kuggaviksgården.

.......................................................................................................

12 nov 2012 - Ny information om Samfälligheten i Kuggaviken -kuggavikens-samfallighetsforening-info-2012-10.pdf

10 sept - Måndag  / 9 okt
Styrlesen har beslutat att vara mer tillgängliga - därför kommer här både telefonnummer samt mailadress.
Den nya styrlesen;
Hans Frimodig       Ordförande, tel 0340-656540 hans.frimodig(AT)gmail.com
Kate Unemark       Kassör, 0760-102630  kate.unemark(AT)hotmail.com
Monica Hultqvist    Sekreterare,0340-656428 alt 031-990647  monica.hultqvist(AT)se.dsv.com

Hans Larsson        Ledamot,0340-655185  hansmonica(AT)glocalnet.net
Lars Pålsson         Ledamot,0340-658199 mola.palsson(AT)gmail.com
Mats Nilsson         Suppleant,0340-650959 matsnilsson.stereo(AT)gmail.com
Anders Lundin       Suppleant, 0707-967623

5 juni - Tisdag
Ny ordförande för Samfälligheten är Hans Frimodig på tel. 0730-977575 eller email hans.frimodig(AT)gmail.com

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2012 - foreningtamma-2012.pdf

13 mars -2012
Årsstämman blir den 13 maj kl. 10 00 på SGU/Kuggaviksgården - dagordning finns HÄR.

7 juni - 2011
Styrelsen för Kuggavikens Samfällighet har beslutat om deltagande i en gemensam hemsida för Kuggaviken.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)