Styrelse

Styrelse för båtklubben 2011

Ordförande                           Björn Engblom                      Tfn                 0340-65 64 28 / 031-99 06 47

                                            Kuggaviks Bergsväg 18        Mobtfn            073-036 80 82

                                            439 55 ÅSA                          Mail                bjorn.engblom@polisen.se

 

Sekreterare                           Dan Stille                            Tfn                 0370-176 06

                                            Stenrösvägen 4                    Mobtfn           070-638 44 50

                                            439 55 ÅSA                          Mail               dan@boggi.se

 

Kassör                                 Klas-Göran Berndtsson          Tfn                 0340-65 58 00

                                            Åsa Tallväg 17                     Mobtfn            070-696 07 60

                                            439 55 ÅSA                         Mail                klasochmonica@hotmail.com

 

Ledamot                               Anders Forsberg                   Tfn                 0340-

                                           Kuggavägen 10                    Mobtfn             070-8100 06 26                                                                                      439 55 ÅSA                          Mail                anders.forsberg@live.se

 

Ledamot                               Gösta Eriksson                     Tfn                 0340-65 54 95

                                            Nissestigen 7                       Mobtfn           070-827 37 47

                                            439 55 ÅSA                         Mail                gosta_eriksson@yahoo.se

 

Suppleant                             Niklas Pettersson                  Tfn                 0340-65 14 93 / 031-26 18 88

                                            Kuggaviks Bergsväg 15        Mobtfn           070-899 98 33

                                            439 55 ÅSA                         Mail                westfjord@live.se                

 

Suppleant                             Mikael Nyqvist                       Tfn                0340-65 51 12

                                            Kuggavägen 40                    Mobtfn           070-755 70 47

                                            439 55 ÅSA                          Mail                mikael.nyqvist@adfkonstruktion.se

 

Bryggbas                             Evert Harrysson                    Tfn                 0340-65 88 95

Brygga 1                              Nissestigen 5                        Mobtfn           070-650 19 42

                                            439 55 ÅSA                         Mail               eharrysson@telia.com

 

Bryggbas                             Thomas Jansson                   Tfn                 0340-65 80 37

Brygga 2                              Åsa Höjdväg 16                    Mobtfn           070-866 56 80

                                           439 55 ÅSA                          Mail                tho.jansson@bredband.net

 

Bryggbas                             Tony Hansson                      Tfn                 0340-65 61 54

Brygga 3                              Kuggavägen 21                    Mobtfn           073-077 22 81

                                           439 55 ÅSA                          Mail

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)